جهت پیگیری سفارشات , تراکنش ها به پشتیبانی تلگرام پیام ارسال نمایید.
ارسال پیام

سرویس ها

فالوور ایرانی اینستاگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
321 فالوور میکس ایرانی (ارتقا کیفیت) توضیحات 23,400  تومان 5000/100 فعال
319 فالوور میکس بتا (40% هدیه) توضیحات 27,300  تومان 1000000/1000 فعال
314 فالوور 50% ایرانی توضیحات 29,250  تومان 5000/30 فعال
328 فالوور ایرانی متا توضیحات 31,200  تومان 500000/100 فعال
325 فالوور ایرانی کیفیت متوسط (تا 30% هدیه) توضیحات 33,150  تومان 600000/100 فعال
483 فالوور 50 درصد ایرانی | سرور اختصاصی 1 🚀💎🔥 توضیحات 37,440  تومان 10000/100 فعال
318 فالوور ایرانی نامبر وان توضیحات 42,900  تومان 600000/100 فعال
326 فالوور میکس دلتا توضیحات 48,750  تومان 500000/200 فعال
317 فالوور ایرانی با کیفیت + لایک 5 پست آخر توضیحات 58,500  تومان 10000/500 فعال
322 فالوور ویژه ایرانی + 20% هدیه توضیحات 60,450  تومان 10000/200 فعال
329 فالوور ایرانی کیفیت بالا توضیحات 64,350  تومان 15000/100 فعال
488 فالوور 90 درصد ایرانی | سرور اختصاصی 2 🚀💎🔥 توضیحات 67,275  تومان 10000/50 فعال
324 فالوور 90% ایرانی توضیحات 68,250  تومان 12000/200 فعال
465 فالوور اینستاگرام ایرانی توضیحات 78,000  تومان 15000/100 فعال
490 فالوور 90 درصد ایرانی | سرور اختصاصی 3 🚀💎🔥 توضیحات 85,605  تومان 5000/100 فعال
492 فالوور 100 درصد ایرانی | سرور اختصاصی 4 🚀💎🔥 توضیحات 102,765  تومان 5000/100 فعال
495 فالوور 100 درصد ایرانی | سرور اختصاصی 5 🚀💎🔥 توضیحات 121,095  تومان 10000/100 فعال
315 فالوور ایرانی کیفیت بالا توضیحات 122,850  تومان 5000/100 فعال
496 فالوور 100 درصد ایرانی | سرور اصلی 1 🚀💎⭐ توضیحات 134,550  تومان 10000/100 فعال
497 فالوور 100 درصد ایرانی | سرور اصلی 2 🚀💎⭐ توضیحات 168,870  تومان 10000/100 فعال
316 فالوور ایرانی کیفیت عالی توضیحات 191,100  تومان 10000/100 فعال
320 فالور ایرانی 100% واقعی ( جذب حدودا 1 کا ) توضیحات 663,000  تومان 1000/1000 فعال
323 فالور ایرانی 100% واقعی ( جذب 2 الی 3 کا) توضیحات 935,805  تومان 1000/1000 فعال
فالوور ایرانی
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
1384 فالوور ایرانی ارزان توضیحات 12,750  تومان 1000/100 فعال
868 فالوور ایرانی ارزان توضیحات 16,575  تومان 1000/100 فعال
1373 فالوور میکس ایرانی (ارتقا کیفیت) توضیحات 18,000  تومان 5000/100 فعال
681 فالوور ایرانی - هندی (آپدیت) توضیحات 19,500  تومان 5000/100 فعال
1370 فالوور میکس بتا (40% هدیه) توضیحات 21,000  تومان 1000000/1000 فعال
866 فالوور ایرانی (آلفا) توضیحات 21,450  تومان 10000/100 فعال
1365 فالوور 50% ایرانی توضیحات 22,500  تومان 5000/30 فعال
675 فالوور میکس ایرانی توضیحات 23,400  تومان 5000/100 فعال
1380 فالوور ایرانی متا (ارتقا کیفیت) توضیحات 24,000  تومان 500000/100 فعال
1377 فالوور ایرانی کیفیت متوسط (تا 30% هدیه) توضیحات 25,500  تومان 600000/100 فعال
672 فالوور میکس بتا (20% هدیه) توضیحات 27,300  تومان 1000000/1000 فعال
667 فالوور 50% ایرانی توضیحات 29,250  تومان 5000/30 فعال
682 فالوور ایرانی متا (ظرفیت بالا) توضیحات 31,200  تومان 500000/100 فعال
1369 فالوور ایرانی نامبر وان توضیحات 33,000  تومان 600000/100 فعال
679 فالوور ایرانی کیفیت متوسط (تا 30% هدیه) توضیحات 33,150  تومان 600000/100 فعال
1378 فالوور میکس دلتا توضیحات 37,500  تومان 500000/200 فعال
671 فالوور ایرانی نامبر وان (آپدیت جدید) توضیحات 42,900  تومان 600000/100 فعال
1368 فالوور ایرانی با کیفیت + لایک 5 پست آخر توضیحات 45,000  تومان 10000/500 فعال
1374 فالوور ویژه ایرانی + 20% هدیه توضیحات 46,500  تومان 10000/200 فعال
680 فالوور میکس دلتا (آپدیت جدید) توضیحات 48,750  تومان 500000/200 فعال
1381 فالوور ایرانی کیفیت متوسط توضیحات 49,500  تومان 15000/100 فعال
1376 فالوور 90% ایرانی توضیحات 52,500  تومان 12000/200 فعال
670 فالوور ایرانی با کیفیت + لایک 5 پست آخر توضیحات 58,500  تومان 10000/500 فعال
1372 فالوور اینستاگرام ایرانی توضیحات 60,000  تومان 15000/100 فعال
676 فالوور ویژه ایرانی (آپدیت جدید) توضیحات 60,450  تومان 10000/200 فعال
683 فالوور ایرانی کیفیت بالا توضیحات 64,350  تومان 15000/100 فعال
678 فالوور 90% ایرانی توضیحات 68,250  تومان 12000/200 فعال
674 فالوور اینستاگرام ایرانی توضیحات 78,000  تومان 15000/100 فعال
1366 فالوور ایرانی کیفیت بالا توضیحات 94,500  تومان 5000/100 فعال
668 فالوور ایرانی کیفیت بالا توضیحات 122,850  تومان 5000/100 20 دقیقه فعال
1383 فالوور ایرانی سرور الماس (پیشنهادی) توضیحات 123,000  تومان 4000/100 فعال
1367 فالوور ایرانی کیفیت عالی توضیحات 147,000  تومان 10000/100 فعال
867 فالوور ایرانی سرور الماس (پیشنهادی) توضیحات 159,900  تومان 4000/100 فعال
669 فالوور ایرانی کیفیت عالی توضیحات 191,100  تومان 10000/100 فعال
1371 فالور ایرانی 100% واقعی ( جذب حدودا 1 کا ) توضیحات 510,000  تومان 1000/1000 فعال
673 فالور ایرانی 100% واقعی ( جذب حدودا 1 کا ) توضیحات 663,000  تومان 1000/1000 فعال
1375 فالور ایرانی 100% واقعی ( جذب 2 الی 3 کا) توضیحات 719,850  تومان 1000/1000 فعال
677 فالور ایرانی 100% واقعی ( جذب 2 الی 3 کا) توضیحات 935,805  تومان 1000/1000 فعال
🌟 - پکیج های اینستاگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
923 ⭐️ - پکیج طلایی (فالوور + لایک + بازدید+ کامنت) توضیحات 48,600  تومان 1000/1000 فعال
924 ⭐️ - پکیج الماس (فالوور + لایک + بازدید+ کامنت) توضیحات 75,600  تومان 1000/1000 فعال
925 ⭐️ - پکیج یاقوت (فالوور + لایک + بازدید+ کامنت) توضیحات 117,000  تومان 1000/1000 فعال
926 ⭐️ - پکیج اختصاصی (فالوور + لایک + بازدید+ کامنت) توضیحات 201,600  تومان 1000/1000 فعال
اینستاگرام - فالوور با جبران ریزش
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
1104 فالوور (سمیه) با جبران ریزش ۳۰ روزه سرعت بالا توضیحات 24,082  تومان 4000000/100 فعال
1018 فالوور (سجاد) [سرعت: ۱k تا ۵k] [جبران ریزش تا ۳۰ روز] توضیحات 27,787  تومان 5000000/100 فعال
1068 فالوور (شهداد) جبران ریزش ۳۰ روز توضیحات 27,787  تومان 200000/100 فعال
1069 فالوور (نگار) جبران ریزش365روزه توضیحات 29,640  تومان 500000/100 فعال
1017 فالوور (نسرین) [کیفیت خوب] [جبران ریزش تا ۳۶۵ روز] توضیحات 37,258  تومان 5000000/50 فعال
1103 فالوور (نیوشا) [جبران ریزش ۳۶۵روزه] [ اکانت قدیمی ] [ریزش ۵ درصد ] 🔥🔥 توضیحات 41,041  تومان 500000/50 فعال
1019 فالوور (زهرا) [جبران ریزش ۳۶۵ روزه] [با کیفیت] توضیحات 42,213  تومان 1000000/50 فعال
1096 فالوور (آریامهر) [۱۰۰ درصد ایرانی]+ ۳۰ روز جبران ریزش توضیحات 100,867  تومان 10000/100 فعال
فالوور درجه 2 (ریزش مشخص+دکمه جبران) 🚀
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
1112 فالوور اینستاگرام | سرور تیدا (دارای هدیه) 🔥💎🚀🎁 توضیحات 13,500  تومان 500000/100 فعال
1113 فالوور اینستاگرام | سرور سیلوِر 💎🔥🚀 توضیحات 15,000  تومان 500000/100 فعال
1111 فالوور اینستاگرام | سرور پیروز 🔥💎🚀🎁 توضیحات 15,300  تومان 500000/100 فعال
1115 فالوور اینستاگرام | سرور ویژه میلیونی 💎🚀🔥 توضیحات 25,200  تومان 500000/50 فعال
1116 فالوور اینستاگرام | سرور فایِر 🔥💎🚀 توضیحات 25,650  تومان 4000000/100 فعال
1118 فالوور اینستاگرام | سرور ثابت 1 ⭐🔥♻ توضیحات 27,000  تومان 300000/100 فعال
1122 فالوور اینستاگرام | سرور ثابت 3 ⭐🔥♻ توضیحات 39,000  تومان 1000000/100 فعال
1123 فالوور اینستاگرام | سرور ثابت 2 ⭐🔥♻ توضیحات 49,650  تومان 200000/100 فعال
1125 فالوور اینستاگرام | سرور ثابت 4 ⭐🔥♻ توضیحات 58,350  تومان 100000/100 فعال
اینستاگرام فالوور فیک
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
1240 فالوور فیک اینستاگرام [ ارزان ترین - ریزش بالا ] توضیحات 4,960  تومان 5000/10 فعال
1241 فالوور فیک اینستاگرام [ ریزش بالا ] توضیحات 5,055  تومان 10000/10 فعال
1242 فالوور فیک اینستاگرام [ ریزش بالا ] توضیحات 5,247  تومان 15000/10 فعال
1243 فالوور فیک اینستاگرام [ ریزش بالا ] توضیحات 7,155  تومان 300000/10 فعال
1244 فالوور فیک اینستاگرام [ ریزش بالا ] توضیحات 7,726  تومان 500000/10 فعال
اینستاگرام - ریچ و ایمپرشن
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
1020 ایمپرشن اینستاگرام توضیحات 3,859  تومان 1000000/100 فعال
1021 ایمپرشن+ریچ+پروفایل ویزیت [سرعتی] توضیحات 4,290  تومان 1000000/100 فعال
1046 ریچ+ایمپریشن توضیحات 4,933  تومان 100000/10 فعال
1022 ایمپرشن+ریچ [سرعتی] توضیحات 5,362  تومان 300000/10 فعال
1023 ایمپرشن+ریچ [۲۵۰هزار در روز] توضیحات 5,362  تومان 250000/10 فعال
1024 ایمپرشن+ریچ [فوق سرعتی] توضیحات 9,115  تومان 5000000/100 فعال
فالوور ایرانی درجه 1 اینستاگرام ⭐
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
1114 فالوور ایرانی | سرور آسیاتک 🔥💎🚀 توضیحات 25,200  تومان 200000/50 فعال
1117 فالوور ایرانی | سرورطلایی (20 درصد هدیه) 🎁🔥⭐ توضیحات 27,000  تومان 10000/200 فعال
1119 فالوور ایرانی | سرور نیترو پلاس 🔥💎🚀 توضیحات 27,300  تومان 10000/100 فعال
1121 فالوور ایرانی واقعی | سرور ایران ⭐🚀💎 توضیحات 30,000  تومان 10000/100 فعال
1126 فالوور ایرانی | سرور ویژه پارسی 🔥💎⚡ توضیحات 65,850  تومان 2000/100 فعال
1128 فالوور تمام ایرانی | سرور مارکتینگ (دارای فالوور فعال) 💎⭐🚀🔥 توضیحات 66,000  تومان 5000/100 فعال
1129 فالوور ایرانی واقعی | سرور اصلی (دارای فالوور فعال) ⭐💎⭐ توضیحات 66,750  تومان 5000/100 فعال
1130 فالوور ایرانی | سرور اِسپاد ⭐🚀🔥 توضیحات 79,050  تومان 5000/100 فعال
1132 فالوور ایرانی | سرور الماس (5 درصد هدیه) 🎁🔥💎 توضیحات 81,000  تومان 40000/50 فعال
1133 فالوور ایرانی | سرور کهکشانی (دارای فالوور فعال) (50 درصد هدیه) ⭐💎🚀 توضیحات 81,000  تومان 200000/50 فعال
1135 فالوو ایرانی | سرور تُندر (پیشنهادی) ⭐💎🚀🔥 توضیحات 103,500  تومان 10000/100 فعال
1138 فالوور ایرانی VIP (اکانت ها کاملا ایرانی) | پرسرعت 💎🚀🔥 توضیحات 420,000  تومان 200000/30 فعال
1139 فالوور ایرانی | سرور ملی | پرسرعت 💎🚀🔥 توضیحات 544,500  تومان 7000/20 فعال
👤 - فالوور میکس اينستاگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
927 👤- فالوور فیک آنی [5 - 10 کا در روز] توضیحات 4,914  تومان 5000/10 19 دقیقه فعال
996 👤- فالوور فیک آنی [10 کا در روز] توضیحات 5,197  تومان 15000/10 فعال
971 👤- فالوور فیک [5 کا در روز] توضیحات 6,520  تومان 5000/500 فعال
966 👤 - فالوور فیک آنی [50 کا در روز] توضیحات 7,087  تومان 300000/10 فعال
987 👤 - فالوور فیک آنی [200 کا در روز] توضیحات 7,654  تومان 500000/10 فعال
929 👤 - فالوور میکس آنی [30 درصد هدیه] توضیحات 12,060  تومان 2000000/100 فعال
928 👤 - فالوور آلفا آنی [فول پروفایل] توضیحات 17,010  تومان 800000/100 فعال
930 👤 - فالوور نایس آنی [100% پروفایل دار] توضیحات 17,010  تومان 1000000/1000 فعال
932 👤 - فالوور پلاس آنی [استوری دار] توضیحات 17,010  تومان 5000000/1000 فعال
931 👤 فالوور اسپید [300کا روزانه] توضیحات 22,680  تومان 300000/100 فعال
973 👤 - فالوور میکس آنی [30 روز گارانتی] توضیحات 26,460  تومان 300000/1000 فعال
1002 👤 - فالوور میکس آنی [ استوری دار ] توضیحات 26,460  تومان 15000/1000 فعال
974 👤 - فالوور میکس آنی [1 سال گارانتی] توضیحات 34,020  تومان 5000000/100 فعال
اینستاگرام فالوور واقعی
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
1363 فالوور واقعی اینستاگرام [ ریزش کم ] - 13,356  تومان 50000/100 فعال
1245 فالوور واقعی اینستاگرام [ ریزش پایین با ضمانت - استوری دار ] - مکث 500 کا توضیحات 16,218  تومان 500000/100 فعال
1246 فالوور واقعی اینستاگرام [ ریزش پایین با ضمانت - استوری دار ] - مکث 800 کا توضیحات 17,172  تومان 800000/100 فعال
1247 فالوور واقعی اینستاگرام [ بدون ریزش - اکانت های قدیمی - سرعت بالا ] - مکث 300 کا توضیحات 31,482  تومان 300000/10 فعال
اینستاگرام - سیو
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
1025 سیو پست [ارزان] توضیحات 256  تومان 100000/10 فعال
1027 سیو پست [سرعتی] توضیحات 685  تومان 150000/10 فعال
1045 سیو پست اینستاگرام همیشه فعال و سریع توضیحات 4,275  تومان 60000/100 فعال
1026 سیو پست [ارزان] [سرعتی] توضیحات 7,078  تومان 75000/100 فعال
1028 سیو پست [با کیفیت] توضیحات 7,720  تومان 50000/50 فعال
اینستاگرام فالوور واقعی R15
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
1248 فالوور واقعی اینستاگرام [ R15 ] - مکث 200 کا توضیحات 9,540  تومان 200000/10 فعال
فالوور فول ایرانی اینستاگرام ⭐🔥
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
1120 فالوور 50 درصد ایرانی | سرور پارس 1 🚀💎🔥 توضیحات 28,800  تومان 10000/100 فعال
1124 فالوور 90 درصد ایرانی | سرور پارس 2 🚀💎🔥 توضیحات 51,750  تومان 10000/50 فعال
1127 فالوور 90 درصد ایرانی | سرور پارس 3 🚀💎🔥 توضیحات 65,850  تومان 5000/100 فعال
1131 فالوور 100 درصد ایرانی | سرور پارس 4 🚀💎🔥 توضیحات 79,050  تومان 5000/100 فعال
1134 فالوور 100 درصد ایرانی | سرور پارس 5 🚀💎🔥 توضیحات 93,150  تومان 10000/100 فعال
1136 فالوور 100 درصد ایرانی | سرور اصلی 1 🚀💎⭐ توضیحات 103,500  تومان 10000/100 فعال
1137 فالوور 100 درصد ایرانی | سرور اصلی 2 🚀💎⭐ توضیحات 129,900  تومان 10000/100 فعال
اینستاگرام فالوور واقعی R30
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
1343 فالوور واقعی اینستاگرام [ R30 ] - مکث 500 کا - 19,080  تومان 500000/100 فعال
1249 فالوور واقعی اینستاگرام [ R30 ] - مکث 300 کا توضیحات 22,896  تومان 300000/100 فعال
👤 - فالوور ایرانی اينستاگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
933 🥇 فالوور 35% ایرانی [30 روز گارانتی] توضیحات 32,130  تومان 100000/100 فعال
اینستاگرام فالوور واقعی R90
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
1250 فالوور واقعی اینستاگرام [ بدون ریزش R90 ] - مکث 3 میلیون توضیحات 33,390  تومان 3000000/50 فعال
👤 - فالوور کمپینی اينستاگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
934 پکیج 1 (جذب 1 الی 2 کا فالوور واقعی) توضیحات 324,000  تومان 1000/1000 فعال
935 پکیج 2 (جذب 2 الی 3 کا فالوور واقعی) توضیحات 504,000  تومان 1000/1000 فعال
اینستاگرام فالوور واقعی R365
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
1344 فالوور واقعی اینستاگرام [ بدون ریزش R365 ] - مکث 200 کا - 21,942  تومان 300000/10 فعال
1251 فالوور واقعی اینستاگرام [ بدون ریزش R365 ] - مکث 5 میلیون توضیحات 34,344  تومان 5000000/100 فعال
تلگرام - ممبر کانال
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
1041 ظرفیت فوق ویژه [ 💎 انحصاری 💎 ] توضیحات 48,262  تومان 10000/1000 فعال
1029 ممبر واقعی کانال تلگرام [ ادد بصورت اجباری هیدن ] توضیحات 48,750  تومان 600000/500 فعال
1043 ممبر ارزان قیمت 🚀 [ ویـــــــــــــــژه ] توضیحات 51,187  تومان 15000/1000 فعال
1047 ممبر هیدن تلگرام واقعی برای کانال ایرانی توضیحات 51,870  تومان 20000/1000 فعال
1042 ممبر کانال [ اقتصادی ]🚦 || کانالا زیر 💯 کا توضیحات 52,357  تومان 80000/1000 فعال
1044 ⛳️ اجباری [ هیدن ] || کانال ⬇️ زیر 100k توضیحات 55,282  تومان 80000/1000 فعال
1050 ممبر تلگرام | استارت انی | بدون ریزش توضیحات 93,358  تومان 50000/100 فعال
1048 ممبر تلگرام | استارت انی | بدون لیمیت توضیحات 93,468  تومان 20000/500 فعال
1049 ممبر تلگرام |سرعت بالای 50 کا روزانه | ریزش دارد | استارت انی توضیحات 137,863  تومان 40000/100 فعال
اینستاگرام لایک
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
1252 لایک اینستاگرام - مکث 100 کا توضیحات 1,812  تومان 100000/10 فعال
1253 لایک اینستاگرام - مکث 300 کا توضیحات 2,098  تومان 300000/10 فعال
1254 لایک اینستاگرام - مکث 300 کا توضیحات 3,147  تومان 300000/10 فعال
1255 لایک اینستاگرام [ R365 ] - مکث 500 کا توضیحات 3,624  تومان 500000/10 فعال
1351 لایک واقعی اینستاگرام [ بدون ریزش ] - مکث 50 کا - 4,293  تومان 50000/10 فعال
1256 لایک واقعی اینستاگرام [ بدون ریزش ] - مکث 100 کا توضیحات 5,532  تومان 100000/100 فعال
1257 لایک واقعی اینستاگرام [ بدون ریزش ] - مکث 500 کا توضیحات 6,868  تومان 500000/100 فعال
♥️ - لایک میکس اينستاگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
995 ❤ لایک میکس آنی [10 کا در ساعت] توضیحات 1,795  تومان 100000/10 فعال
972 ❤ لایک میکس آنی [20 کا در ساعت] توضیحات 2,079  تومان 300000/10 فعال
937 ❤ لایک اسپید آنی [25کا در ساعت] توضیحات 3,118  تومان 300000/10 فعال
951 ❤ لایک میکس آنی [50کا در ساعت] توضیحات 3,118  تومان 100000/50 فعال
952 ❤ لایک میکس آنی [بدون ریزش] توضیحات 3,118  تومان 25000/100 فعال
938 ❤ لایک میکس آنی [50 درصد هدیه] توضیحات 5,625  تومان 500000/100 فعال
936 👩🏻 - لایک خانم آنی [10کا در ساعت] توضیحات 9,450  تومان 50000/10 فعال
تلگرام - ویو
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
1030 بازدید تک پست آخر کانال تلگرام [شروع آنی] توضیحات 780  تومان 300000/100 فعال
1033 بازدید تلگرام تک پست توضیحات 780  تومان 300000/10 فعال
1075 بازدید تک پست آخر کانال تلگرام - شروع آنی توضیحات 780  تومان 300000/100 فعال
1031 بازدید 5 پست آخر کانال تلگرام - [شروع آنی] توضیحات 3,900  تومان 300000/100 فعال
1076 بازدید 5 پست آخر کانال تلگرام - شروع آنی توضیحات 3,900  تومان 300000/100 فعال
1034 بازدید تلگرام 10 پست آخر توضیحات 7,020  تومان 300000/10 فعال
1032 بازدید 10 پست آخر کانال تلگرام - [شروع آنی] توضیحات 7,800  تومان 300000/100 فعال
1077 بازدید 10 پست آخر کانال تلگرام - شروع آنی توضیحات 7,800  تومان 300000/100 فعال
1035 بازدید تلگرام 20 پست آخر توضیحات 14,040  تومان 300000/10 فعال
1078 بازدید 20 پست آخر کانال تلگرام - شروع آنی توضیحات 15,600  تومان 300000/100 فعال
1079 بازدید 50 پست آخر کانال تلگرام - شروع آنی توضیحات 39,000  تومان 300000/100 فعال
1080 بازدید 100 پست آخر کانال تلگرام - شروع آنی توضیحات 78,000  تومان 300000/100 فعال
فالوور خارجی اینستاگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
557 فالوور خارجی ارزان توضیحات 7,995  تومان 10000/50 فعال
334 فالوور خارجی کم ریزش (با کیفیت) توضیحات 23,400  تومان 10000/100 فعال
331 فالوور خارجی (ظرفیت بالا) توضیحات 35,100  تومان 1000000/500 فعال
332 فالوور میکس خارجی + جبران ریزش 30 روزه توضیحات 37,050  تومان 100000/10 فعال
330 فالوور سرعت نور توضیحات 46,800  تومان 1000000/100 فعال
453 فالوور ظرفیت بالا + جبران ریزش ۳۰ روزه توضیحات 48,750  تومان 1000000/100 فعال
588 فالوور باکیفیت سریع + جبران ریزش ۳۰ روزه توضیحات 52,650  تومان 100000/100 فعال
447 فالوور خارجی باکیفیت و استوری دار توضیحات 59,670  تومان 10000/100 فعال
👁‍🗨 - ویو اينستاگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
939 ⚡️ - بازدید پست اینستاگرام | سرور 1 توضیحات 1,228  تومان 50000000/100 فعال
فالوور خارجی
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
1391 فالوور خارجی ارزان توضیحات 6,150  تومان 10000/50 فعال
829 فالوور خارجی ارزان توضیحات 7,995  تومان 10000/50 فعال
1390 فالوور خارجی کم ریزش (با کیفیت) توضیحات 18,000  تومان 10000/100 فعال
1396 فالوور میکس موشکی توضیحات 19,500  تومان 600000/5000 فعال
689 فالوور خارجی فول پروفایل توضیحات 20,475  تومان 15000/100 فعال
687 فالوور میکس خارجی و ایرانی (توربو) توضیحات 21,450  تومان 600000/2000 فعال
688 فالوور خارجی کم ریزش توضیحات 23,400  تومان 10000/100 فعال
870 فالوور میکس موشکی توضیحات 25,350  تومان 600000/5000 فعال
1388 فالوور خارجی ارزان + جبران ریزش 30 روزه توضیحات 25,500  تومان 1000000/1000 فعال
1386 فالوور خارجی (ظرفیت بالا) توضیحات 27,000  تومان 1000000/500 فعال
1387 فالوور میکس خارجی + جبران ریزش 30 روزه توضیحات 28,500  تومان 100000/10 فعال
869 فالوور خارجی ارزان + جبران ریزش 30 روزه توضیحات 33,150  تومان 1000000/1000 فعال
685 فالوور خارجی (ظرفیت بالا) توضیحات 35,100  تومان 1000000/500 فعال
1385 فالوور سرعت نور توضیحات 36,000  تومان 1000000/100 فعال
686 فالوور میکس خارجی + جبران ریزش 30 روزه توضیحات 37,050  تومان 100000/10 فعال
1394 فالوور ظرفیت بالا + جبران ریزش ۳۰ روزه توضیحات 37,500  تومان 1000000/100 فعال
1395 فالوور باکیفیت سریع + جبران ریزش ۳۰ روزه توضیحات 40,500  تومان 100000/100 فعال
1393 فالوور خارجی باکیفیت و استوری دار توضیحات 45,900  تومان 10000/100 فعال
684 فالوور سرعت نور توضیحات 46,800  تومان 1000000/100 فعال
691 فالوور ارزان کیفیت مناسب + جبران ریزش ۳۰ روزه توضیحات 48,750  تومان 1000000/100 فعال
851 فالوور باکیفیت سریع + جبران ریزش ۳۰ روزه توضیحات 52,650  تومان 100000/100 فعال
690 فالوور خارجی باکیفیت و استوری دار توضیحات 59,670  تومان 10000/100 فعال
♛ IGTV اینستاگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
940 ⚡️ - بازدید IGTV | استارت آنی توضیحات 2,268  تومان 1000000/100 فعال
945 ❤ - لایک IGTV | استارت آنی توضیحات 7,056  تومان 50000/100 فعال
📊 آمار اینستاگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
941 📊 ایمپرشن پست | استارت آنی توضیحات 1,795  تومان 10000000/100 فعال
944 📊 شیر پست | استارت آنی توضیحات 11,340  تومان 5000000/100 فعال
اینستاگرام بازدید ویدئو
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
1345 بازدید ویدئو اینستاگرام [ ریلز ] - 571  تومان 10000000/1000 فعال
1258 بازدید ویدئو اینستاگرام [ ریلز ] توضیحات 1,239  تومان 50000000/100 فعال
1259 بازدید ویدئو اینستاگرام - [ همه فرمت ها ] توضیحات 2,289  تومان 1000000/100 فعال
♛ Reel اینستاگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
942 ⚡️ - ویو reels | استارت آنی توضیحات 235  تومان 1000000/100 فعال
946 ⚡️ - لایک reels | استارت آنی توضیحات 7,560  تومان 10000/100 فعال
تلگرام - ممبر گروه
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
1036 《 ممبر گروه ‌های زیر 💯 کا 》اقتصادی توضیحات 42,412  تومان 80000/500 فعال
1037 فیک [ گروه‌های زیر⬇️ 💯 کا ] توضیحات 45,337  تومان 30000/500 فعال
1038 [ چت‌کن 🕺💃 ] کیفیت‌بالا 🇮🇷 NEW ⚡️ توضیحات 46,507  تومان 200000/1000 فعال
1039 فیک [ گروه‌های بالای⬆️ 💯 کا ] توضیحات 48,262  تومان 50000/500 فعال
1040 فیک [ ظرفیت بالا 🚀] توضیحات 57,037  تومان 200000/1000 فعال
♛ استوری اینستاگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
943 👩🏻 - بازدید استوری آنی [پروفایل خانم] توضیحات 9,450  تومان 10000/10 فعال
اینستاگرام کامنت
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
1260 کامنت دلخواه واقعی اینستاگرام - مکث 50 کا توضیحات 36,252  تومان 50000/10 فعال
1262 کامنت ایموجی واقعی اینستاگرام - مکث 10 کا توضیحات 83,952  تومان 10000/10 فعال
1263 کامنت میکس واقعی مثبت اینستاگرام [ 😍❤️👍🏼 ] - مکث 100 کا توضیحات 83,952  تومان 100000/10 فعال
1264 کامنت میکس منفی اینستاگرام [ 👎🏼🤢😡 ] - مکث 100 کا توضیحات 83,952  تومان 100000/10 فعال
1265 کامنت رندوم انگلیسی واقعی اینستاگرام - مکث 100 کا توضیحات 83,952  تومان 100000/10 فعال
1266 کامنت رندوم انگلیسی واقعی اینستاگرام - مکث 10 کا توضیحات 83,952  تومان 10000/10 فعال
1261 کامنت دلخواه واقعی اینستاگرام - مکث 10 کا توضیحات 109,710  تومان 10000/1 فعال
لایک ایرانی اینستاگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
1140 لایک ایرانی | سرور | سرور برتر 🔥💎🚀 توضیحات 3,750  تومان 100000/100 فعال
652 لایک ایرانی | سرور | سرور برتر 🔥💎🚀 توضیحات 4,875  تومان 100000/100 فعال
341 لایک میکس ماتریکس (تا 20% هدیه) توضیحات 7,215  تومان 10000/100 فعال
641 لایک ایرانی ریزش کم (جدید) توضیحات 7,800  تومان 100000/100 فعال
338 لایک ایرانی + 35% هدیه توضیحات 8,775  تومان 30000/100 فعال
1142 لایک ایرانی | سرور طلایی 🎁🔥⭐ توضیحات 9,000  تومان 15000/50 فعال
340 لایک ایرانی الماس (تا 35% هدیه) توضیحات 9,750  تومان 50000/100 فعال
1144 لایک ایرانی | سرور آسیاتک 🎁🔥💎 توضیحات 10,200  تومان 50000/100 فعال
1147 لایک ایرانی | سرور الماس 🎁🔥💎 توضیحات 12,600  تومان 30000/50 فعال
1149 لایک تبلیغاتی ایرانی | سرور مارکتینگ 🔥💎🚀 توضیحات 13,500  تومان 200000/10 فعال
1150 لایک ایرانی واقعی | سرور اصلی ⭐💎⭐ توضیحات 14,400  تومان 200000/10 فعال
1165 لایک تبلیغاتی ایرانی | سرور VIP مارکتینگ 🔥💎🚀⭐ توضیحات 18,600  تومان 50000/100 فعال
1166 لایک ایرانی | سرور اکسپلور 1 🚀🔥🎁 توضیحات 18,750  تومان 50000/100 فعال
1169 لایک ایرانی | سرور اکسپلور 2 ⭐🔥🚀 توضیحات 21,900  تومان 50000/100 فعال
339 لایک vip ایرانی مناسب اکسپلور توضیحات 25,350  تومان 10000/100 فعال
336 لایک ایرانی با کیفیت (آپدیت جدید) توضیحات 27,300  تومان 2000/100 فعال
337 لايک فوق العاده ایرانی (اکسپلور) توضیحات 31,200  تومان 2000/100 فعال
👁‍🗨 - بازدید فورواردی تلگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
947 ■ بازدید تک پست فورواردی توضیحات 432  تومان 200000/100 فعال
948 ■ بازدید 5 پست فورواردی توضیحات 2,160  تومان 200000/100 فعال
949 ■ بازدید 10 پست فورواردی توضیحات 4,320  تومان 200000/100 فعال
950 ■ بازدید 20 پست فورواردی توضیحات 8,100  تومان 200000/100 فعال
لایک ایرانی
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
1405 لایک میکس ماتریکس (تا 20% هدیه) توضیحات 5,550  تومان 10000/100 فعال
1409 لایک ایرانی ریزش کم (جدید) توضیحات 6,000  تومان 100000/100 فعال
1402 لایک ایرانی + 35% هدیه توضیحات 6,750  تومان 30000/100 فعال
700 لایک میکس ماتریکس (تا 20% هدیه) توضیحات 7,215  تومان 10000/100 فعال
1404 لایک ایرانی الماس (تا 35% هدیه) توضیحات 7,500  تومان 50000/100 فعال
904 لایک ایرانی ریزش کم (جدید) توضیحات 7,800  تومان 100000/100 فعال
697 لایک ایرانی + 35% هدیه توضیحات 8,775  تومان 30000/100 فعال
1406 لایک میکس ایرانی (بدون ریزش) توضیحات 9,000  تومان 50000/50 فعال
699 لایک ایرانی الماس (تا 35% هدیه) توضیحات 9,750  تومان 50000/100 فعال
1401 لایک میکس کریستال توضیحات 9,750  تومان 100000/100 فعال
852 لایک ایرانی ارزان توضیحات 11,700  تومان 50000/50 فعال
696 لایک میکس کریستال توضیحات 12,675  تومان 100000/100 فعال
1403 لایک vip ایرانی مناسب اکسپلور توضیحات 19,500  تومان 10000/100 فعال
1399 لایک ۹۰ درصد ایرانی توضیحات 21,000  تومان 30000/100 فعال
1397 لایک ایرانی با کیفیت (آپدیت جدید) توضیحات 21,000  تومان 2000/100 فعال
1407 لايک ایرانی (سرور آتش) توضیحات 21,750  تومان 100000/100 فعال
1398 لايک فوق العاده ایرانی (اکسپلور) توضیحات 24,000  تومان 2000/100 فعال
698 لایک vip ایرانی مناسب اکسپلور توضیحات 25,350  تومان 10000/100 فعال
694 لایک ۹۰ درصد ایرانی توضیحات 27,300  تومان 30000/100 فعال
692 لایک ایرانی با کیفیت توضیحات 27,300  تومان 2000/100 فعال
853 لايک فول ایرانی عالی توضیحات 28,275  تومان 100000/100 فعال
1400 لایک ایرانی 100% پروفایل دار توضیحات 30,000  تومان 20000/100 فعال
693 لايک فوق العاده ایرانی (اکسپلور) توضیحات 31,200  تومان 2000/100 فعال
1408 لایک ایرانی سرور الماس توضیحات 37,500  تومان 4000/100 فعال
695 لایک ایرانی 100% پروفایل دار توضیحات 39,000  تومان 20000/100 فعال
871 لایک ایرانی سرور الماس توضیحات 48,750  تومان 4000/100 فعال
اینستاگرام پکیج تیک آبی دار
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
1267 کامنت تیک آبی دار + لایک اینستاگرام - 2 کامنت توضیحات 28,620  تومان 1/1 فعال
1268 کامنت تیک آبی دار + لایک اینستاگرام - 3 کامنت توضیحات 38,160  تومان 1/1 فعال
1269 کامنت تیک آبی دار + لایک اینستاگرام - 4 کامنت توضیحات 47,700  تومان 1/1 فعال
1270 کامنت تیک آبی دار + لایک اینستاگرام - 5 کامنت توضیحات 52,470  تومان 1/1 فعال
1271 کامنت [ دلخواه ] تیک آبی دار + لایک اینستاگرام - 1 کامنت توضیحات 57,240  تومان 1/1 فعال
خدمات IGTV اینستاگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
343 ویو IGTV سرعت مناسب توضیحات 11,700  تومان 1000000/25 فعال
342 لایک IGTV خارجی توضیحات 13,650  تومان 40000/100 فعال
ویو (بازدید) اینستاگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
639 بازدید ویدیو (REEL-TV-P) S7 | آپدیت 20 اسفند 🚀🔥⚡ توضیحات 1,462  تومان 10000000/100 فعال
572 بازدید ویدیو (REEL) S5 | آپدیت 20 دی 🎁🚀🔥 توضیحات 1,540  تومان 10000000/500 فعال
640 بازدید ویدیو (REEL-TV-P) S3 | آپدیت ۲۰ اسفند 🚀🔥⚡ توضیحات 1,657  تومان 100000000/100 فعال
564 بازدید ویدیو (REEL) S3 | آپدیت 17 دی 🔥🚀🎁 توضیحات 1,657  تومان 10000000/100 فعال
526 بازدید ویدیو (REEL-TV-P) S1 | آپدیت 18 آذر 🚀🔥🎁 توضیحات 1,852  تومان 10000000/1000 فعال
659 بازدید ویدیو (REEL-TV-P) S9 | آپدیت 3 فروردین ⚡💎🚀 توضیحات 1,950  تومان 10000000/100 فعال
530 بازدید ویدیو (REEL-TV-P) G1 | آپدیت 12 مرداد 🚀🔥💎 توضیحات 1,950  تومان 100000000/100 فعال
658 بازدید ویدئو ارزان توضیحات 2,925  تومان 100000/100 فعال
660 بازدید ویدیو (REEL-TV-P) S4 | آپدیت 3 فروردین ⚡💎🚀 توضیحات 3,120  تومان 100000000/100 فعال
655 ویو Reels توضیحات 4,875  تومان 1000000/100 فعال
529 بازدید ویدیو (REEL-TV-P) IR2 | آپدیت 22 شهریور 💎🚀🔥 توضیحات 5,460  تومان 1000000/100 فعال
528 بازدید ویدیو (REEL-TV-P) R1 | آپدیت 10 آبان 🚀🔥💎 توضیحات 5,655  تومان 100000000/50 فعال
533 بازدید معمولی و IGTV | سرور جدید ⭐🔥🚀 توضیحات 5,655  تومان 100000000/50 فعال
527 بازدید ویدیو (REEL-TV-P) IR1 | آپدیت 22 شهریور ⚡💎🔥 توضیحات 5,850  تومان 100000000/50 فعال
531 بازدید ویدیو (REEL-TV-P) S2 | آپدیت 18 آذر ⚡🚀🔥 توضیحات 6,045  تومان 100000000/50 فعال
661 بازدید اختصاصی ویدیو IGTV 💎🚀🎁 توضیحات 6,435  تومان 100000000/100 فعال
344 ویو فیلم + 20% لایک توضیحات 6,825  تومان 100000/150 فعال
534 بازدید ویدیو (TV-REEL-P) اینستاگرام | آنی 🔥🚀💎 توضیحات 7,800  تومان 100000000/50 فعال
349 ویو نیترو توضیحات 8,775  تومان 500000/100 فعال
532 بازدید ویدیو (REEL-TV-P) N1 | آپدیت 5 مرداد 🚀🔥💎 توضیحات 10,530  تومان 20000/100 فعال
345 ویو توربو توضیحات 10,725  تومان 500000/100 فعال
346 ویو ویدیو ایران (سرعت بالا) توضیحات 11,700  تومان 100000/100 فعال
347 ویو + پروفایل ویزیت اینستاگرام توضیحات 15,600  تومان 5000000/100 فعال
348 ویو اینستاگرام با کیفیت ( video , reels ) توضیحات 21,450  تومان 100000/100 فعال
♛ ری اکشن تلگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
953 ری اکشن میکس | مثبت | 👍 ❤ 🔥 🎉 😁 | به همراه بازدید توضیحات 1,662  تومان 1000000/15 فعال
955 ری اکشن [ موافق 👍 ] [ آنی ] توضیحات 1,662  تومان 1000000/15 فعال
956 ری اکشن [ مخالف 👎 ] [ آنی ] توضیحات 1,662  تومان 1000000/15 فعال
954 ری اکشن میکس | منفی | 👎 😱 💩 😢 🤮 | به همراه بازدید توضیحات 1,662  تومان 1000000/15 فعال
964 ری اکشن [ ایموجی 🤮 ] [ آنی ] توضیحات 2,079  تومان 1000000/15 فعال
978 ری اکشن پرمیوم [ ❤‍🔥 ] [ آنی ] توضیحات 2,079  تومان 1000000/15 فعال
977 ری اکشن پرمیوم [ 🐳 ] [ آنی ] توضیحات 2,079  تومان 1000000/15 فعال
976 ری اکشن پرمیوم [ 👌 ] [ آنی ] توضیحات 2,079  تومان 1000000/15 فعال
965 ری اکشن [ ایموجی 💩 ] [ آنی ] توضیحات 2,079  تومان 1000000/15 فعال
961 ری اکشن [ ایموجی 😱 ] [ آنی ] توضیحات 2,079  تومان 1000000/15 فعال
963 ری اکشن [ ایموجی 😢 ] [ آنی ] توضیحات 2,079  تومان 1000000/15 فعال
962 ری اکشن [ ایموجی 😁 ] [ آنی ] توضیحات 2,079  تومان 1000000/15 فعال
960 ری اکشن [ ایموجی 🤩 ] [ آنی ] توضیحات 2,079  تومان 1000000/15 فعال
959 ری اکشن [ جشن 🎉 ] [ آنی ] توضیحات 2,079  تومان 1000000/15 فعال
958 ری اکشن [ آتش 🔥 ] [ آنی ] توضیحات 2,079  تومان 1000000/15 فعال
957 ری اکشن [ قلب ❤ ] [ آنی ] توضیحات 2,079  تومان 1000000/15 فعال
979 ری اکشن پرمیوم [ 💯 ] [ آنی ] توضیحات 2,079  تومان 1000000/15 فعال
فالوور بدون گارانتی اینستاگرام ⛔
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
1141 فالوور اینستاگرام | سرور (N1) ⛔⚡ توضیحات 6,600  تومان 1000/100 فعال
1143 فالوور اینستاگرام | سرور (R1) ⛔🔥⚡ توضیحات 9,000  تومان 10000/10 فعال
1145 فالوور اینستاگرام | سرور (R2) ⛔🔥⚡ توضیحات 11,925  تومان 1000/20 فعال
1146 فالوور اینستاگرام | سرور (R3) ⛔🔥⚡ توضیحات 12,000  تومان 10000/10 فعال
1148 فالوور اینستاگرام | سرور (F1) ⛔🔥⭐⚡ توضیحات 13,050  تومان 150000/10 فعال
1152 فالوور اینستاگرام | سرور (F2) ⛔🔥⭐⚡ توضیحات 15,000  تومان 100000/10 فعال
اینستاگرام استوری
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
1272 بازدید استوری اینستاگرام - مکث 10 کا توضیحات 9,540  تومان 10000/10 فعال
1346 بازدید استوری اینستاگرام - مکث 10 کا - 10,494  تومان 10000/10 فعال
1273 رای استوری YES اینستاگرام - مکث 100 کا توضیحات 13,356  تومان 100000/100 فعال
1274 رای استوری No اینستاگرام - مکث 100 کا توضیحات 13,356  تومان 100000/100 فعال
1275 بازدید استوری اینستاگرام + لایک - مکث 100 کا توضیحات 18,126  تومان 100000/100 فعال
IGTV
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
702 ویو IGTV سرعت مناسب توضیحات 11,700  تومان 1000000/25 فعال
701 لایک IGTV خارجی توضیحات 13,650  تومان 40000/100 فعال
توییتر - فالوور
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
1052 فالوور توئیتر[ کیفیت عالی] [سرعت +5k روزانه][ظرفیت 100k] توضیحات 61,854  تومان 500000/250 فعال
1051 فالوور توئیتر[ کیفیت عالی] [سرعت +5k روزانه] [30 روز جبران ریزش ] [ظرفیت 5k] توضیحات 71,968  تومان 300000/500 فعال
خدمات استوری اینستاگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
1221 بازدید استوری اینستاگرام | سرور اضطراری 4 🔥🚀💎🎁 توضیحات 11,100  تومان 10000/100 فعال
1222 بازدید استوری اینستاگرام | سرور اضطراری 3 🔥🚀💎🎁 توضیحات 11,550  تومان 15000/50 فعال
1223 بازدید استوری اینستاگرام | سرور اضطراری 2 🔥🚀💎 توضیحات 14,400  تومان 15000/100 فعال
599 بازدید استوری اینستاگرام | سرور اضطراری 4 🔥🚀💎🎁 توضیحات 14,430  تومان 10000/100 فعال
1224 بازدید استوری اینستاگرام | سرور اضطراری 🔥🚀💎🎁 توضیحات 15,000  تومان 30000/100 فعال
598 بازدید استوری اینستاگرام | سرور اضطراری 3 🔥🚀💎🎁 توضیحات 15,015  تومان 15000/50 فعال
587 بازدید استوری اینستاگرام | سرور اضطراری 2 🔥🚀💎 توضیحات 18,720  تومان 15000/100 فعال
547 بازدید استوری اینستاگرام | سرور اضطراری 🔥🚀💎🎁 توضیحات 19,500  تومان 30000/100 فعال
624 ویو استوری خارجی (کیفیت بالا) توضیحات 21,450  تومان 10000/100 فعال
623 ویو استوری ارزان قیمت توضیحات 23,400  تومان 10000/10 فعال
662 سرویس نظرسنجی poll استوری (گزینه دوم) توضیحات 39,000  تومان 5000/100 فعال
350 افرایش آمار استوری توضیحات 54,600  تومان 5000/100 فعال
352 سرویس نظرسنجی poll استوری (گزینه قرمز سمت راست) توضیحات 156,000  تومان 100000/100 فعال
351 سرویس نظرسنجی poll استوری (گزینه سبز سمت چپ) توضیحات 214,500  تومان 10000/100 فعال
353 Quiz استوری اینستاگرام (پاسخ اول) توضیحات 214,500  تومان 1000000/100 فعال
354 Quiz استوری اینستاگرام (پاسخ دوم ) توضیحات 214,500  تومان 1000000/100 فعال
ویو
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
1604 ویو توئیتر سریع و ارزان توضیحات 3,000  تومان 1000000/20 فعال
802 ویو توئیتر سریع و ارزان توضیحات 3,900  تومان 1000000/20 فعال
703 ویو فیلم + 20% لایک توضیحات 6,825  تومان 100000/150 فعال
708 ویو نیترو توضیحات 8,775  تومان 500000/100 فعال
704 ویو توربو توضیحات 10,725  تومان 500000/100 فعال
705 ویو ویدیو ایران (سرعت بالا) توضیحات 11,700  تومان 100000/100 فعال
706 ویو + پروفایل ویزیت اینستاگرام توضیحات 15,600  تومان 5000000/100 فعال
707 ویو اینستاگرام با کیفیت ( video , reels ) توضیحات 21,450  تومان 100000/100 فعال
توییتر - ویو پست
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
1053 نمایش ویدیوی توییتر + ایمپریشن +بازدید پرفایل توضیحات 376  تومان 2147483647/12 فعال
اینستاگرام لایو
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
1276 لایک لایو اینستاگرام - مکث 50 کا توضیحات 21,942  تومان 50000/100 فعال
توییتر - لایک
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
1054 لایک توئیتر [ کیفیت عالی] [سرعت 6k بر ساعت] [ریزش کم] [ظرفیت ] توضیحات 55,215  تومان 10000/10 فعال
اینستاگرام خدمات خانم
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
1277 لایک اینستاگرام [ خانم ] - مکث 50 کا توضیحات 9,540  تومان 50000/10 فعال
1278 بازدید استوری اینستاگرام [ خانم ] - مکث 10 کا توضیحات 9,540  تومان 10000/10 فعال
اینستاگرام - فالوور خارجی
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
1085 فالوور (رستا) [میکس سرعتی] توضیحات 25,350  تومان 200000/50 فعال
1056 فالوور (نیکا) [سرعتی] توضیحات 29,269  تومان 200000/50 فعال
1055 فالوور ۵۰ درصد ایرانی[کیفیت خوب][سرعت +10k روزانه][ریزش20درصد][ظرفیت1 میلیون] توضیحات 29,640  تومان 10000/100 فعال
1090 فالوور (مهنا) [سرعت خوب] توضیحات 31,306  تومان 400000/50 فعال
1091 فالوور (نیهان) [میکس] توضیحات 34,270  تومان 20000/100 فعال
اینستاگرام آمار
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
1279 ایمپرشن واقعی اینستاگرام - مکث 10 میلیون توضیحات 1,812  تومان 10000000/100 فعال
1280 اشتراک گزاری اینستاگرام - مکث 5 میلیون توضیحات 11,448  تومان 5000000/100 فعال
اینستاگرام - لایک
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
1099 🔻لایک اسپید | میکس سرعتی | ارسال برای همه نوع پست | ریلز،ای جی‌تی وی،تی وی، معمولی | توضیحات 3,234  تومان 250000/10 فعال
1057 لایک پست ایرانی اینستاگرام {انواع پست} توضیحات 3,705  تومان 50000/10 فعال
1106 لایک با کیفیت ایرانی توضیحات 5,850  تومان 500000/100 فعال
1107 لایک با کیفیت سرعتی  توضیحات 7,800  تومان 500000/100 فعال
1058 لایک {کیفیت بالا} توضیحات 9,750  تومان 15000/50 فعال
1059 لایک میکس {سرعتی} توضیحات 9,750  تومان 200000/25 فعال
1061 لایک ایرانی اینستاگرام {حداکثر 2K} {انواع پست} توضیحات 9,750  تومان 3000/25 فعال
1060 لایک ایرانی {سرعتی} توضیحات 13,650  تومان 200000/10 فعال
1089 لایک ایرانی IGTV اینستاگرام (کیفیت خوب + سرعت متوسط) توضیحات 16,575  تومان 50000/10 فعال
فالوور درجه 2 (ریزش نامعلوم+دکمه جبران) 🌎
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
1151 فالوور ایرانی | سرور آس 🚀🔥♻ توضیحات 15,000  تومان 15000/100 فعال
1153 فالوور ایرانی پرسرعت | سرور پلاس ⭐🎁🚀 توضیحات 16,200  تومان 1000000/100 فعال
1154 فالوور گارانتی دار | سرور پانا ⭐🔥♻ توضیحات 16,200  تومان 50000/100 فعال
1155 فالوور گارانتی دار | سرور فاکس ⭐🔥♻ توضیحات 16,200  تومان 50000/100 فعال
1156 فالوور ایرانی واقعی | اختصاصی پارسی فالوور 🔥🚀♻ توضیحات 16,275  تومان 50000/100 فعال
1157 فالوور ایرانی | سرور آروان ⭐🔥♻ توضیحات 16,275  تومان 50000/100 فعال
1158 فالوور ایرانی | سرور گُلد 🔥🚀♻ توضیحات 16,350  تومان 50000/100 فعال
1159 فالوور اینستاگرام | سرور R30 🚀🔥♻ توضیحات 16,350  تومان 50000/20 فعال
1160 فالوور ایرانی پرسرعت | سرور پلاس (نسخه سرعتی) 💎🔥⭐🚀 توضیحات 16,425  تومان 50000/20 فعال
1161 فالوور اینستاگرام | سرور ویوا 🔥🚀♻ توضیحات 16,425  تومان 50000/100 فعال
1162 فالوور اینستاگرام | سرور راکت 🔥🚀♻ توضیحات 16,500  تومان 50000/100 فعال
1163 فالوور اینستاگرام | سرور هدف 🔥🚀♻ توضیحات 16,650  تومان 100000/10 فعال
1164 فالوور گارانتی دار | سرور فَست 🔥🚀♻ توضیحات 16,800  تومان 50000/100 فعال
1167 فالوور ایرانی | سرور سیلوِر 🔥🚀♻ توضیحات 18,900  تومان 100000/100 فعال
1168 فالوور اینستاگرام | سرور تایتان 🔥🚀♻ توضیحات 21,600  تومان 100000/100 فعال
1170 فالوور گارانتی دار | سرور R99 ⭐🚀♻ توضیحات 23,850  تومان 100000/100 فعال
خدمات لایو اینستاگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
448 لایو 30 دقیقه + لایک قلبی + کامنت ایموجی توضیحات 936,000  تومان 10000/20 فعال
355 بازدید لایو (10 تا 30 دقیقه ) توضیحات 1,170,000  تومان 500/20 فعال
356 بازدید لایو ( 60 دقیقه) توضیحات 3,510,000  تومان 200/20 8 دقیقه فعال
اینستاگرام اسکرپ دیتا
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
1281 استخراج آیدی [ فالوورهای پیج هدف ] توضیحات 14,310  تومان 1000000/5000 فعال
1282 استخراج آیدی [ فالووینگ های پیج هدف ] توضیحات 14,310  تومان 1000000/500 فعال
1283 استخراج آیدی [ لایک کنندگان پست هدف ] توضیحات 14,310  تومان 1000000/500 فعال
1284 استخراج آیدی [ کامنت گزاران پست هدف ] توضیحات 14,310  تومان 1000000/500 فعال
1285 استخراج آیدی [ لوکیشن هدف ] توضیحات 14,310  تومان 1000000/3000 فعال
استوری
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
1434 ویو استوری خارجی (کیفیت بالا) توضیحات 16,500  تومان 10000/100 فعال
1427 ویو استوری با کیفیت توضیحات 17,250  تومان 10000/100 فعال
1428 ویو استوری ارزان قیمت توضیحات 18,000  تومان 10000/10 فعال
1425 ویو استوری همیشه پایدار توضیحات 19,950  تومان 10000/100 فعال
887 ویو استوری خارجی (کیفیت بالا) توضیحات 21,450  تومان 10000/100 فعال
830 ویو استوری با کیفیت توضیحات 22,425  تومان 10000/100 فعال
886 ویو استوری ارزان قیمت توضیحات 23,400  تومان 10000/10 فعال
1435 سرویس نظرسنجی poll استوری (گزینه دوم) توضیحات 30,000  تومان 5000/100 فعال
1426 سرویس نظرسنجی poll استوری (گزینه اول) توضیحات 30,000  تومان 5000/100 فعال
922 سرویس نظرسنجی poll استوری (گزینه دوم) توضیحات 38,805  تومان 5000/100 فعال
921 سرویس نظرسنجی poll استوری (گزینه اول) توضیحات 38,805  تومان 5000/100 فعال
1429 افرایش آمار استوری توضیحات 42,000  تومان 5000/100 فعال
1431 سرویس نظرسنجی poll استوری (گزینه قرمز سمت راست) توضیحات 120,000  تومان 100000/100 فعال
710 سرویس نظرسنجی poll استوری (گزینه قرمز سمت راست) توضیحات 156,000  تومان 100000/100 فعال
1430 سرویس نظرسنجی poll استوری (گزینه سبز سمت چپ) توضیحات 165,000  تومان 10000/100 فعال
1432 Quiz استوری اینستاگرام (پاسخ اول) توضیحات 165,000  تومان 1000000/100 فعال
1433 Quiz استوری اینستاگرام (پاسخ دوم ) توضیحات 165,000  تومان 1000000/100 فعال
712 Quiz استوری اینستاگرام (پاسخ دوم ) توضیحات 214,500  تومان 1000000/100 فعال
711 Quiz استوری اینستاگرام (پاسخ اول) توضیحات 214,500  تومان 1000000/100 فعال
709 سرویس نظرسنجی poll استوری (گزینه سبز سمت چپ) توضیحات 214,500  تومان 10000/100 فعال
سایر سرویس ها اینستاگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
565 ایمپریشن اینستاگرام (ارزان) توضیحات 3,315  تومان 10000/100 فعال
634 سیو پست کیفیت خوب (جدید) توضیحات 7,410  تومان 60000/100 فعال
635 ریچ + ایمپریشن (جدید) توضیحات 8,775  تومان 100000/10 فعال
358 shares (اشتراک گذاری) پست توضیحات 19,500  تومان 1000000/100 فعال
357 ویو هایلایت اینستاگرام توضیحات 234,000  تومان 10000/20 فعال
♥️ - لایک ایرانی اينستاگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
1007 🥇 لایک 35% ایرانی [120 روز گارانتی] توضیحات 6,615  تومان 50000/50 فعال
967 ❤ - لایک پاپ آپ [واقعی - اکسپلور] توضیحات 25,425  تومان 10000/100 فعال
خدمات آماری و اکسپلور اینستاگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
549 ریچ + ایمپرشن پست اینستاگرام 2 🎁🔥⚡ توضیحات 4,485  تومان 5000000/100 فعال
653 سیو پست اینستاگرام | سرور نیترو (آپدیت 20 اسفند) 💎🔥🚀 توضیحات 5,655  تومان 60000/100 فعال
548 ایمپرشن پست اینستاگرام 🎁🔥⚡ توضیحات 5,850  تومان 5000000/100 فعال
550 ایمپرشن پست اینستاگرام 2 (آپدیت 18 آذر) 🎁🚀🔥 توضیحات 5,850  تومان 100000/10 فعال
551 ارسال پست به اکسپلور ⭐🎁🔰 توضیحات 11,700  تومان 20000000/100 فعال
566 Impressions + Profile Visit + Discover توضیحات 11,700  تومان 10000/100 فعال
552 اشتراک گذاری (SHARE) پست اینستاگرام 💎🎁⚡ توضیحات 15,210  تومان 5000000/100 فعال
360 Impressions [From HOME + LOCATION + PROFILE] توضیحات 15,600  تومان 2000000/100 فعال
359 ویو ویدئو + Reach توضیحات 21,450  تومان 500000/100 فعال
363 Impressions + Reach + Profile Visits توضیحات 25,350  تومان 5000000/100 فعال
361 Impressions + Profile Visit + Discover توضیحات 29,250  تومان 50000/100 فعال
362 ویو آی جی تی وی + Reach + Impressions + Profile Visits توضیحات 37,050  تومان 5000000/100 فعال
👥 - ممبر گروه تلگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
975 👥 ادلیست گروه عمومی 1 | پرسرعت توضیحات 25,200  تومان 200000/5000 فعال
1012 👥 ادلیست گروه عمومی 2 | پرسرعت توضیحات 25,200  تومان 200000/1000 فعال
968 💎 ادلیست گروه | گروه عمومی توضیحات 26,100  تومان 6000/1000 فعال
970 👤 - گروه به گروه ایرانی | سرور 2 توضیحات 72,000  تومان 50000/1000 فعال
1001 👤 - ممبر اروپا آنی | 1 سال گارانتی توضیحات 113,400  تومان 10000/100 فعال
اینستاگرام - ویو
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
1064 ویو همه پست های اینستاگرام توضیحات 2,016  تومان 100000000/75 فعال
1062 ویو و ایمپرشن پست اینستاگرام توضیحات 2,412  تومان 100000000/100 فعال
1066 ویو پست اینستاگرام [انواع پست ها] توضیحات 4,504  تومان 100000000/100 فعال
1065 ویو پست سریع توضیحات 4,965  تومان 100000000/100 فعال
1067 ویو پست با ظرفیت [انواع پست ها] توضیحات 5,673  تومان 100000000/75 فعال
1063 ویو پست اینستاگرام توضیحات 6,102  تومان 100000000/75 فعال
لایو
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
1436 لایو 30 دقیقه + لایک قلبی + کامنت ایموجی توضیحات 720,000  تومان 10000/20 فعال
1437 بازدید لایو (10 تا 30 دقیقه ) توضیحات 900,000  تومان 500/20 فعال
713 لایو 30 دقیقه + لایک قلبی + کامنت ایموجی توضیحات 936,000  تومان 10000/20 فعال
714 بازدید لایو (10 تا 30 دقیقه ) توضیحات 1,170,000  تومان 500/20 فعال
1438 بازدید لایو ( 60 دقیقه) توضیحات 2,700,000  تومان 200/20 فعال
715 بازدید لایو ( 60 دقیقه) توضیحات 3,510,000  تومان 200/20 فعال
👤 - فالوور پاپ آپ اینستاگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
969 فالوور پاپ آپ (ارسالی 4 ساعته) توضیحات 594,000  تومان 1000/1000 1 روز 10 ساعت 20 دقیقه فعال
اینستاگرام فالوور واقعی ایرانی
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
1286 فالوور ایرانی اینستاگرام [ 40% ایرانی R30 ] - مکث 30 کا توضیحات 32,436  تومان 100000/100 فعال
1288 فالوور واقعی اینستاگرام [ 45% ایرانی ] - مکث 10 کا توضیحات 34,344  تومان 10000/100 فعال
1287 فالوور ایرانی اینستاگرام [ 50% ایرانی ] - مکث 20 کا توضیحات 36,252  تومان 10000/100 فعال
1289 فالوور ایرانی اینستاگرام [ 90% ایرانی ] - مکث 10 کا توضیحات 65,826  تومان 10000/100 فعال
1290 فالوور ایرانی اینستاگرام [ 100% ایرانی R30 ] - مکث 5 کا توضیحات 100,170  تومان 5000/100 فعال
1291 فالوور ایرانی اینستاگرام [ 100% ایرانی R100 ] - مکث 10 کا توضیحات 114,480  تومان 10000/100 فعال
1292 فالوور ایرانی اینستاگرام [ 100% ایرانی + لایک R100 ] - مکث 10 کا توضیحات 133,560  تومان 10000/100 فعال
سایر سرویس ها
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
1439 ایمپریشن اینستاگرام (ارزان) توضیحات 2,550  تومان 10000/100 فعال
831 ایمپریشن اینستاگرام (ارزان) توضیحات 3,315  تومان 10000/100 فعال
1443 سیو پست کیفیت خوب (جدید) توضیحات 5,700  تومان 60000/100 فعال
1444 ریچ + ایمپریشن (جدید) توضیحات 6,750  تومان 100000/10 فعال
899 سیو پست کیفیت خوب (جدید) توضیحات 7,410  تومان 60000/100 فعال
1440 سیو پست اینستاگرام خارجی توضیحات 8,250  تومان 5000/100 فعال
900 ریچ + ایمپریشن (جدید) توضیحات 8,775  تومان 100000/10 فعال
832 سیو پست اینستاگرام خارجی توضیحات 10,725  تومان 5000/100 فعال
1442 shares (اشتراک گذاری) پست توضیحات 15,000  تومان 1000000/100 فعال
717 shares (اشتراک گذاری) پست توضیحات 19,500  تومان 1000000/100 فعال
1441 ویو هایلایت اینستاگرام توضیحات 180,000  تومان 10000/20 فعال
716 ویو هایلایت اینستاگرام توضیحات 234,000  تومان 10000/20 فعال
خدمات کامنت اینستاگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
1201 کامنت ایرانی دلخواه | سرور اصلی 🎁🚀🔥 توضیحات 25,050  تومان 10000/10 فعال
1206 کامنت ایرانی | تعریف و تمجید از محصول 🎁🔥💎 توضیحات 25,200  تومان 10000/10 فعال
1207 کامنت ایرانی | تبریک تولد 🎁🔥💎 توضیحات 25,200  تومان 10000/10 فعال
1205 کامنت ایرانی | اتفاقی و رندوم 🎁🔥💎 توضیحات 25,200  تومان 10000/10 فعال
1204 کامنت ایرانی | استیکر و اموجی 🎁🔥💎 توضیحات 25,200  تومان 10000/10 فعال
1203 کامنت ایرانی | تعریف و تمجید 🎁🔥💎 توضیحات 25,200  تومان 10000/10 فعال
1202 کامنت ایرانی | احوال پرسی 🔥💎🚀 توضیحات 25,200  تومان 10000/10 فعال
1208 کامنت ایرانی دلخواه | پلاس (50 درصد هدیه) 🎁🔥⭐ توضیحات 28,800  تومان 10000/10 فعال
656 کامنت هشتگ با متن دلخواه توضیحات 33,150  تومان 500/10 فعال
535 کامنت ایرانی دلخواه | پلاس (50 درصد هدیه) 🎁🔥⭐ توضیحات 37,440  تومان 10000/10 فعال
648 کامنت تبریک روز مرد توضیحات 63,570  تومان 200/10 فعال
643 کامنت تعریف و تمجید از شخص توضیحات 63,570  تومان 200/10 فعال
657 کامنت تعریف از پست آهنگ توضیحات 63,570  تومان 100/10 فعال
647 کامنت تبریک روز مادر توضیحات 63,570  تومان 200/10 فعال
646 کامنت عرض تسلیت توضیحات 63,570  تومان 200/10 فعال
644 کامنت تعریف و تمجید از پست توضیحات 63,570  تومان 100/10 فعال
645 کامنت تبریک سال نو توضیحات 63,570  تومان 200/10 فعال
642 کامنت تبریک عروسی توضیحات 63,570  تومان 200/10 فعال
591 کامنت با متن دلخواه (سرور جدید) توضیحات 64,350  تومان 1000/10 فعال
1209 کامنت اینستاگرام دلخواه | TV-P-REEL سرور موشکی 🔥💎🚀 توضیحات 72,000  تومان 100000/10 فعال
1210 کامنت دلخواه | کیفیت 100 درصد ایرانی 💎🔥🚀 توضیحات 85,500  تومان 200000/5 فعال
536 کامنت اینستاگرام دلخواه | TV-P-REEL سرور موشکی 🔥💎🚀 توضیحات 93,600  تومان 100000/10 فعال
1215 کامنت ایرانی دلخواه | سرور پارسی فالوور 🎁🚀🔥 توضیحات 108,000  تومان 10000/10 فعال
1213 کامنت ایرانی دلخواه | آسیاتک (30 درصد هدیه) 🎁🔥💎 توضیحات 108,000  تومان 10000/10 فعال
1211 کامنت ایرانی اتفاقی | آسیاتک (30 درصد هدیه) 🎁🔥💎 توضیحات 108,000  تومان 10000/10 فعال
1212 کامنت ایرانی | دسته بندی فلسفی 🎁⭐💎 توضیحات 108,000  تومان 10000/10 فعال
1216 کامنت ایرانی | دسته بندی تبریک تولد 🎁⭐💎 توضیحات 108,000  تومان 10000/10 فعال
1217 کامنت ایرانی | دسته بندی تعریفی 🎁⭐💎 توضیحات 108,000  تومان 10000/10 فعال
1218 کامنت ایرانی | دسته بندی اِموجی 🎁⭐💎 توضیحات 108,000  تومان 10000/10 فعال
1219 کامنت ایرانی | دسته بندی ابراز ناراحتی 🎁⭐💎 توضیحات 108,000  تومان 10000/10 فعال
1214 کامنت ایرانی | دسته بندی خنده دار 🎁⭐💎 توضیحات 108,000  تومان 10000/10 فعال
1220 کامنت ایرانی | دسته بندی تسلیت 🎁⭐💎 توضیحات 108,000  تومان 10000/10 فعال
622 کامنت دلخواه | کیفیت 100 درصد ایرانی 💎🔥🚀 توضیحات 111,150  تومان 200000/5 فعال
546 کامنت ایرانی | دسته بندی تسلیت 🎁⭐💎 توضیحات 140,400  تومان 10000/10 فعال
545 کامنت ایرانی | دسته بندی ابراز ناراحتی 🎁⭐💎 توضیحات 140,400  تومان 10000/10 فعال
544 کامنت ایرانی دلخواه | سرور اختصاصی 🎁🚀🔥 توضیحات 140,400  تومان 10000/10 فعال
543 کامنت ایرانی | دسته بندی اِموجی 🎁⭐💎 توضیحات 140,400  تومان 10000/10 فعال
542 کامنت ایرانی | دسته بندی تعریفی 🎁⭐💎 توضیحات 140,400  تومان 10000/10 فعال
541 کامنت ایرانی | دسته بندی تبریک تولد 🎁⭐💎 توضیحات 140,400  تومان 10000/10 فعال
540 کامنت ایرانی | دسته بندی خنده دار 🎁⭐💎 توضیحات 140,400  تومان 10000/10 فعال
539 کامنت ایرانی دلخواه | آسیاتک (30 درصد هدیه) 🎁🔥💎 توضیحات 140,400  تومان 10000/10 فعال
538 کامنت ایرانی | دسته بندی فلسفی 🎁⭐💎 توضیحات 140,400  تومان 10000/10 فعال
537 کامنت ایرانی اتفاقی | آسیاتک (30 درصد هدیه) 🎁🔥💎 توضیحات 140,400  تومان 10000/10 فعال
600 کامنت دلخواه ایرانی توضیحات 156,000  تومان 10000/5 فعال
364 کامنت رندم ایرانی توضیحات 175,500  تومان 1000/5 فعال
لایک خارجی اینستاگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
1171 لایک اینستاگرام | سرور سیوان (آپدیت 5 فروردین) 💎🚀🔥 توضیحات 2,250  تومان 100000/10 فعال
1172 لایک اینستاگرام | سرور آپادانا (آپدیت 24 بهمن) 🚀💎🔥 توضیحات 2,850  تومان 50000/10 فعال
1173 لایک اینستاگرام | سرور آپادانا 2 (آپدیت 2 بهمن) 🚀🔥💎 توضیحات 2,850  تومان 100000/100 فعال
654 لایک اینستاگرام | سرور سیوان (آپدیت 25 اسفند) 🔥💎🚀 توضیحات 2,925  تومان 100000/10 فعال
1174 لایک اینستاگرام | سرور آپاچی (آپدیت 2 بهمن) 🚀🔥💎 توضیحات 2,925  تومان 50000/100 فعال
1175 لایک ارزان | سرور برنزی (آپدیت 24 بهمن) 🚀💎🔥 توضیحات 3,000  تومان 100000/100 فعال
1176 لایک ایرانی | سرور پارسی (آپدیت 2 بهمن) 🚀🔥💎 توضیحات 3,150  تومان 100000/100 فعال
1177 لایک ایرانی | سرور پارسی 3 (آپدیت 2 بهمن) 🚀🔥💎 توضیحات 3,225  تومان 100000/10 فعال
1178 لایک اینستاگرام | ارزان و گارانتی دار (آپدیت 2 بهمن) 🚀🔥💎 توضیحات 3,300  تومان 100000/100 فعال
1179 لایک ایرانی | سرور پارسی 2 ⚡🔥🚀 توضیحات 4,200  تومان 80000/100 فعال
1180 لایک اینستاگرام | سرور سیلوِر (آپدیت 24 بهمن) 🚀💎🔥 توضیحات 4,275  تومان 80000/100 فعال
1182 لایک اینستاگرام | سرور نقره ای ⚡🔥🚀 توضیحات 4,350  تومان 80000/100 فعال
1181 لایک ایرانی | سرور نیوا ⚡🔥💎 توضیحات 4,350  تومان 80000/100 فعال
1183 لایک ایرانی | سرور توربو 💎🔥🚀 توضیحات 4,425  تومان 80000/100 فعال
1184 لایک ایرانی | سرور پلاس 🎁🔥⭐ توضیحات 5,400  تومان 500000/100 فعال
367 لایک میکس نیترو (تا 50% هدیه) توضیحات 6,240  تومان 10000/50 فعال
604 لایک خارجی ارزان توضیحات 7,800  تومان 100000/10 فعال
630 لایک reels ارزان توضیحات 8,385  تومان 100000/10 17 ساعت 56 دقیقه فعال
366 لایک میکس توربو توضیحات 8,775  تومان 15000/10 فعال
463 لایک باکیفیت خارجی توضیحات 9,750  تومان 10000/10 فعال
365 لایک خارجی خانم توضیحات 10,725  تومان 30000/10 فعال
462 لایک ارزان قیمت کیفیت مناسب توضیحات 11,700  تومان 15000/50 فعال
589 لایک باکیفیت (جبران ریزش دار) توضیحات 14,625  تومان 100000/10 فعال
631 لایک reels باکیفیت توضیحات 15,600  تومان 50000/10 فعال
368 لایک خارجی سریع و ارزان توضیحات 23,400  تومان 20000/10 فعال
449 لایک ترکیه ای + افزایش همه آمار توضیحات 78,000  تومان 10000/100 فعال
سرویس های اکسپلور
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
1448 Impressions + Profile Visit + Discover توضیحات 9,000  تومان 10000/100 فعال
1446 Impressions + Reach + Profile Visit توضیحات 9,000  تومان 1000000/100 فعال
833 Impressions + Profile Visit + Discover توضیحات 11,700  تومان 10000/100 فعال
719 Impressions + Reach + Profile Visit توضیحات 11,700  تومان 1000000/100 فعال
1447 Impressions [From HOME + LOCATION + PROFILE] توضیحات 12,000  تومان 2000000/100 فعال
720 Impressions [From HOME + LOCATION + PROFILE] توضیحات 15,600  تومان 2000000/100 فعال
1445 ویو ویدئو + Reach توضیحات 16,500  تومان 500000/100 فعال
1451 Impressions + Reach + Profile Visits توضیحات 19,500  تومان 5000000/100 فعال
718 ویو ویدئو + Reach توضیحات 21,450  تومان 500000/100 فعال
1449 Impressions + Profile Visit + Discover توضیحات 22,500  تومان 50000/100 فعال
723 Impressions + Reach + Profile Visits توضیحات 25,350  تومان 5000000/100 فعال
1450 ویو آی جی تی وی + Reach + Impressions + Profile Visits توضیحات 28,500  تومان 5000000/100 فعال
721 Impressions + Profile Visit + Discover توضیحات 29,250  تومان 50000/100 فعال
722 ویو آی جی تی وی + Reach + Impressions + Profile Visits توضیحات 37,050  تومان 5000000/100 فعال
اینستاگرام - استوری
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
1070 بازدید استوری [همه استوری ها] توضیحات 342  تومان 1000000/10 فعال
1071 بازدید استوری کم سرعت توضیحات 5,512  تومان 100000/10 فعال
1073 بازدید استوری کم ظرفیت توضیحات 7,720  تومان 10000/10 فعال
1074 بازدید استوری سرعتی توضیحات 8,043  تومان 10000/10 فعال
1072 بازدید استوری سرعت متوسط توضیحات 14,157  تومان 40000/10 فعال
اینستاگرام لایک واقعی ایرانی
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
1293 لایک ایرانی اینستاگرام [ 50% ایرانی R120 ] - مکث 50 کا توضیحات 6,678  تومان 50000/50 فعال
1294 لایک ایرانی اینستاگرام [ 95% ایرانی ] - مکث 30 کا توضیحات 17,172  تومان 30000/100 فعال
خدمات اختصاصی اینستاگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
374 لایک میکس ایرانی اکسپلور اینستاگرام ( افزایش همه آمار ) توضیحات 29,250  تومان 5000/500 فعال
373 ویو اکسپلور اینستاگرام ( افزایش همه آمار ) توضیحات 31,200  تومان 100000/1000 فعال
370 پکیج برنزی ( فالور + لایک + بازدید + کامنت ) توضیحات 87,750  تومان 1000/1000 24 دقیقه فعال
371 پکیج نقره ای (فالور + لایک + بازدید + کامنت ) توضیحات 126,750  تومان 1000/1000 فعال
372 پکیج طلایی ( فالور + لایک + بازدید + کامنت ) توضیحات 195,000  تومان 1000/1000 فعال
369 پکیج زمرد اختصاصی پنل توضیحات 360,555  تومان 1000/1000 فعال
اینستاگرام کامنت واقعی ایرانی
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
1295 کامنت واقعی رندوم فارسی اینستاگرام - مکث 50 کا توضیحات 36,252  تومان 50000/10 فعال
1296 کامنت واقعی رندوم فارسی اینستاگرام - مکث 150 کا توضیحات 114,480  تومان 150000/1 فعال
کامنت
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
1462 کامنت هشتگ با متن دلخواه توضیحات 25,500  تومان 500/10 فعال
917 کامنت هشتگ با متن دلخواه توضیحات 33,150  تومان 500/10 فعال
1460 کامنت منشن آماده اینستاگرام توضیحات 36,000  تومان 500/20 فعال
1458 کامنت ایرانی رندوم توضیحات 36,000  تومان 10000/10 فعال
1453 کامنت با متن دلخواه توضیحات 45,000  تومان 5000/10 فعال
1461 کامنت منشن با متن دلخواه توضیحات 45,000  تومان 1000/10 فعال
893 کامنت ایرانی رندوم توضیحات 46,800  تومان 10000/10 فعال
916 کامنت منشن آماده اینستاگرام توضیحات 46,800  تومان 500/20 فعال
1457 کامنت تبریک تولد توضیحات 48,900  تومان 200/10 فعال
1469 کامنت تبریک روز مرد توضیحات 48,900  تومان 200/10 فعال
1468 کامنت تبریک روز مادر توضیحات 48,900  تومان 200/10 فعال
1467 کامنت عرض تسلیت توضیحات 48,900  تومان 200/10 فعال
1466 کامنت تبریک سال نو توضیحات 48,900  تومان 200/10 فعال
1465 کامنت تعریف و تمجید از پست توضیحات 48,900  تومان 100/10 فعال
1464 کامنت تعریف و تمجید از شخص توضیحات 48,900  تومان 200/10 فعال
1463 کامنت تبریک عروسی توضیحات 48,900  تومان 200/10 فعال
1470 کامنت تعریف از پست آهنگ توضیحات 48,900  تومان 100/10 فعال
1459 کامنت با متن دلخواه (سرور جدید) توضیحات 49,500  تومان 1000/10 فعال
834 کامنت با متن دلخواه توضیحات 58,500  تومان 5000/10 فعال
1454 مجموعه کامنت تعریف از پست علمی توضیحات 60,000  تومان 1000/10 فعال
1452 کامنت تبلیغاتی (محصولات فروشگاهی) توضیحات 60,000  تومان 1000/10 فعال
905 کامنت تبریک عروسی توضیحات 63,570  تومان 200/10 فعال
906 کامنت تعریف و تمجید از شخص توضیحات 63,570  تومان 200/10 فعال
907 کامنت تعریف و تمجید از پست توضیحات 63,570  تومان 100/10 فعال
908 کامنت تبریک سال نو توضیحات 63,570  تومان 200/10 فعال
909 کامنت عرض تسلیت توضیحات 63,570  تومان 200/10 فعال
910 کامنت تبریک روز مادر توضیحات 63,570  تومان 200/10 فعال
911 کامنت تبریک روز مرد توضیحات 63,570  تومان 200/10 2 ساعت 18 دقیقه فعال
920 کامنت تعریف از پست آهنگ توضیحات 63,570  تومان 100/10 فعال
855 کامنت با متن دلخواه (سرور جدید) توضیحات 64,350  تومان 1000/10 فعال
898 مجموعه کامنت تعریف از پست علمی توضیحات 78,000  تومان 1000/10 فعال
1455 کامنت دلخواه ایرانی توضیحات 120,000  تومان 10000/5 فعال
1456 کامنت رندم ایرانی توضیحات 135,000  تومان 1000/5 فعال
854 کامنت دلخواه میکس توضیحات 156,000  تومان 10000/5 فعال
724 کامنت رندم فارسی (سریع) توضیحات 175,500  تومان 1000/5 فعال
👁‍🗨 - بازدید ایرانی تلگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
980 💎 بازدید تک پست | آنی توضیحات 94  تومان 100000000/100 فعال
981 💎 بازدید 5 پست | آنی توضیحات 567  تومان 10000000/10 فعال
982 💎 بازدید 10 پست | آنی توضیحات 1,795  تومان 10000000/10 فعال
983 💎 بازدید 20 پست | آنی توضیحات 3,685  تومان 10000000/10 فعال
984 💎 بازدید 50 پست | آنی توضیحات 7,371  تومان 10000000/10 فعال
985 💎 بازدید 100 پ